You are currently viewing Zmiana Czasu na Zimowy – zegarki przestawiamy już w ten weekend
Zmiana Czasu na zimowy w tachografie analogowym. Jak zmienić czas ?

Zmiana Czasu na Zimowy – zegarki przestawiamy już w ten weekend

Zmiana Czasu na Zimowy – zegarki przestawiamy już w ten weekend. Pamiętajmy o Tachografach.

Zmiana Czasu na Zimowy – zegarki przestawiamy już w ten weekend.

Co powinien zrobić kierowca prowadzący w tym czasie pojazd z tachografem analogowym aby ewidencja czasu pracy była poprawna?

Ciągle na drogach możemy spotkać pojazdy wyposażone w tachografy analogowe ( na tzw. wykresówki), pomimo że od 1 maja 2006 roku wszystkie nowo zarejestrowane samochody powinny być wyposażone w tachografy cyfrowe. W tachografie na tarczki bieżącą godzinę musimy przestawić samodzielnie, gdyż nie ma konieczności dokonywać tego w serwisie tachografów. W niektórych rejestratorach analogowych nie da się jednak cofnąć zegara o jedną godzinę wstecz, w tych tachografach trzeba zegar „pchnąć” do przodu o 23 godziny. W sytuacji, kiedy kierowca ma wątpliwości, czy dobrze  dokonał zmiany czasu, najlepiej, aby sięgnął po czystą nową wykresówkę i po włożeniu do tachografu na chwilę następnie otworzył tachograf i sprawdził czy godzina rejestracji zgadza się z aktualną godziną. Najlepiej jest aby czas zmieniać przed pierwszym ruszeniem pojazdem po  nocy w której nastąpiła zmiana czasu. Jeżeli jednak jesteśmy w tym czasie w trakcie prowadzenia pojazdu to, taką zmianę wprowadzamy najlepiej po odebraniu kolejnego odpoczynku dobowego dokonując wpisu na odwrocie wykresówki – ZMIANA CZASU. Nie należy zmieniać czasu bezpośrednio o godzinie 03:00 na 02:00, ponieważ spowodowało by to nadpisanie się aktywności na wykresówce pomiędzy godziną 2 a 3. Zalecam również odnotowanie na odwrocie wykresówki, że nastąpiła zmiana czasu. Ta informacja będzie przydatna dla kontrolujących czas pracy kierowcy.

Zmiana Czasu na Zimowy – A jak przestawić czas w tachografie cyfrowym  ?

Czas UTC a czas lokalny w tachografie cyfrowym

UTC – Universal Time Coordinated inaczej (GMT Greenwich Mean Time) – format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych. Czas UTC nie uwzględnia lokalnych zmian np. czasu letniego/zimowego. Wszystkie tachografy stosowane w Unii Europejskiej rejestrują czynności, sporządzają wydruki w tym samym czasie UTC.

Przeliczanie czasu lokalnego na czas UTC dla Polski
– w okresie letnim czas UTC = czas lokalny – 2 godz. np. jeżeli w Polsce jest godzina 16:00 wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 14:00

–  w okresie zimowym czas UTC = czas lokalny – 1 godz. np. jeżeli w Polsce jest godzina 12:00 wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 11:00

Ustawianie czasu UTC przeprowadza pracownik warsztatu legalizacji tachografów podczas kalibracji tachografu posługując się kartą warsztatową. W celu ograniczenia manipulacji a zarazem możliwości wprowadzenia korekty czasu kierowca ma możliwość przestawienia zegara o +/- 1 minutę na tydzień. Jeżeli różnica wynosi więcej niż 20 minut tachograf powinien być przestawiony przez uprawniony warsztat.

Tachografy cyfrowe pokazują czas lokalny na wyświetlaczu z symbolem „kropki” obok zegara, dla odróżnienia czas lokalny na wyświetlaczu to czas państwa w którym zarejestrowany jest pojazd. Kierowca ma możliwość dowolnego ustawienia czasu lokalnego w tachografie, nie musi jednak tego robić, gdyż nie ma to wpływu na dane rejestrowane w pamięci tachografu, które rejestrowane są i tak w czasie UTC.

We wszystkich krajach w Unii Europejskiej czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października, a czas letni od ostatniej niedzieli marca. Mówi o tym obowiązująca dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.

Zmiana czasu na zimowy — październik 2021

Co roku zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w ostatni weekend października w nocy z soboty na niedzielę. W 2021 roku ta noc przypada w weekend z 30 października w sobotę na niedzielę 31 października Zegary przestawimy o godzinę do tyłu – z 3:00 na godzinę 2:00 ( teoretycznie dłuższa noc o 1h)

Po zmianie czasu dni będą wydawały się krótsze, gdyż wschód słońca i zachód będzie o godzinę wcześniej niż w dzień przed przestawieniem zegarków.

W Polsce od 1977 r. zmiana czasu następuje na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego co pięć lat dla kolejnych pięciu lat, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską komunikatu w tej sprawie. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęto prace zmierzające do przeprowadzenia procesu legislacyjnego nowego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026″
Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 r.

Zmiana Czasu na Zimowy – To nie koniec przestawiania zegarków

W ostatnich latach w całej Unii Europejskiej trwała dyskusja nad możliwością zniesienia zmiany czasu. W marcu 2019 r. Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany. Europosłowie chcieli, aby zmiana czasu w marcu 2021 r. była ostatnią zmianą w tych krajach UE, które wybiorą na stałe czas letni. Stanowisko PE stało się przedmiotem negocjacji z ministrami UE w tej sprawie. Unijne stolice (w tym Warszawa) nie podzieliły jednak stanowiska PE. Następnie projekt trafił do prac na poziomie grup roboczych.

 

Dodaj komentarz