You are currently viewing Złóż oświadczenie o liczbie zatrudnionych do 31 marca 2024 r.
oświadczenie o liczbie zatrudnionych

Złóż oświadczenie o liczbie zatrudnionych do 31 marca 2024 r.

Złóż oświadczenie o liczbie zatrudnionych do 31 marca 2024 r.

Złóż oświadczenie o liczbie zatrudnionych do 31 marca 2024 r.
Przypominam , że firmy transportowe mają obowiązek corocznego zgłoszenia, w którym przekazuje się informację o liczbie zatrudnionych w poprzednim roku kalendarzowym.
Oświadczenie o liczbie zatrudnionych powinno zawierać dwie informacje:
– ogółem zatrudnieni oraz,
– zatrudnieni kierowcy – wg stanu na 31 grudnia 2023 r. (średnia arytmetyczna)

Informuję, że zgodnie z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym po uzyskaniu Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca składa corocznie organowi:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia – dotyczy to całej załogi przedsiębiorstwa łącznie z kierowcami (obsługa biura, mechanicy, kierowcy itd.),

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji – ta informacja dotyczy wyłącznie kierowców, a nie wszystkich pracowników.

Termin na złożenie tego oświadczenia i informacji mija 31 marca 2024 r.

Jakich firm dotyczy ten obowiązek zgłoszenia kierowców ?

Obowiązek składania oświadczenia i informacji dotyczy wszystkich przewoźników, którzy posiadają Zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych WORD – TUTAJ do Pobrania
Oświadczeni o liczbie zatrudnionych PDF – TUTAJ do pobrania

Dodaj komentarz