You are currently viewing Obowiązek Zgłoszenia Ilości Kierowców do 31 marca 2023r.

Obowiązek Zgłoszenia Ilości Kierowców do 31 marca 2023r.

Obowiązek Zgłoszenia Ilości Kierowców do 31 marca 2023r.

 

Obowiązek Zgłoszenia Ilości Kierowców do 31 marca 2023r. za rok 2022. Stan osobowy na dzień 31.12.2022r. Taki obowiązek od 2023 roku będzie obowiązywał, w każdych kolejnych latach. Obowiązek zgłoszenia ilości kierowców co roku trzeba będzie złożyć do końca marca roku następnego.

Informuję po zmianie przepisów mamy obowiązek zgłaszania ilości zatrudnionych osób, kierowców ze stanem osobowym na dzień 31.12.2022r.
Jeżeli jeszcze nie dokonaliście takiego zgłoszenia to proszę zapoznać się z poniższą informacją.

Firmy transportowe mają obowiązek corocznego przekazywania informacji o liczbie zatrudnionych. Oświadczenie takie zawierać powinno dwie informacje: ogółem zatrudnieni oraz zatrudnieni kierowcy – wg stanu na 31 grudnia 2022 r.  ( wzór zgłoszenia do pobrania TUTAJ )

Firmy posiadające „Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” ( po staremu Licencja na wykonywanie krajowego transportu rzeczy)  przedsiębiorca składa corocznie organowi:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia – dotyczy to całej załogi przedsiębiorstwa łącznie z kierowcami (obsługa biura, mechanicy, kierowcy itd.),
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji – ta informacja dotyczy wyłącznie kierowców, a nie wszystkich pracowników.
Termin na złożenie tego oświadczenia i informacji mija 31 marca 2023 r.

 

Oswiadczenie_o_liczbie_zatrudnionych_kierowcow_do_31_03_2023 – POBIERZ

Dodaj komentarz