You are currently viewing KARA do Zwrotu – WAŻENIE Niezgodne z Prawem !
Kara do zwrotu ważenie 1

KARA do Zwrotu – WAŻENIE Niezgodne z Prawem !

KARA do Zwrotu – WAŻENIE pojazdów na drogach o nacisku osi 8 ton i 10 ton.

KARA do Zwrotu – WAŻENIE pojazdów na drogach o nacisku osi 8 ton i 10 ton. Jeżeli zostałeś ukarany Decyzją o nałożeniu kary za przeważenie osi na danej kategorii drogi 8t lub 10t, a przeważnie było poniżej 11,5t. Koniecznie skontaktuj się jak najszybciej !!!

Kolejna zmiana Ustawy o drogach publicznych wejdzie w życie od 13 marca. W Ustawie z dnia 18 grudnia 2020 o zmianie ustawy o drogach publicznych i innych ustawa są wyjątki. Które weszły w życie po 14 dniach od opublikowania ustawy czyli od 11 stycznia 2021r. Przepisy dające możliwość odzyskania zapłaconych kar za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i opłat za brak zezwolenia. Te przepisy zaczęły obowiązywać już od 26 stycznia. W związku z tym czas na odzyskanie pieniędzy jest bardzo krótki. Dla decyzji ostatecznych wydanych w I lub II instancji postępowania administracyjnego można żądać wznowienia postępowania.

W związku z orzeczeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń. Zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t z dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.. Ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty. Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, str. 59, Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 47 oraz Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 1) do 26 lutego – w przypadku gdy chcesz się ubiegać o zwrot pieniędzy wydanych na zezwolenie albo odwołać się od kary wydanej w formie decyzji.W związku z tym czas na odzyskanie pieniędzy jest też krótki.

KARA do Zwrotu nawet po wyroku sądu.

Natomiast w sprawach określonych w art. 18 ust. 1 zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego można żądać wznowienia postępowania przed tym sądem. W związku z orzeczeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń. Zezwoleń  umożliwiających poru-szanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t z dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.. Ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wznowienie postępowania następuje tylko na żądanie strony. Czyli mamy czas do 26 kwietnia – jeśli karę, którą chcesz odzyskać, potwierdził wyrok sądu.

 

Jeżeli miałeś Decyzję administracyjną za przejazd pojazdy nienormatywnego bez zezwolenia. W okresie począwszy od 1 stycznia 2011 roku chwili obecnej zgłoś się jak najszybciej. Kontakt mailowy lub telefoniczny znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Dodaj komentarz