Rozliczanie i prowadzenie Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy

Rozliczanie Delegacji PL, Płacy minimalnej - sektorowej w Krajach UE

Rozliczanie Kierowcy już od 70 zł/m-c

Potrzebujesz szczegółowej wyceny skontaktuj się

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowcy - co może wchodzić w rozliczenia ?

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców, Rozliczanie Delegacij, Rozliczanie Wynagrodzeń, Rozliczanie Płacy minimalnej UE, Raporty naruszeń, Przygotowanie umów o pracę dla Kierowców

Podstawową usługą wchodzącą w skład rozliczanie czasu pracy kierowcy jest EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCY. Uwzględnia czas pracy kierowcy z wyszczególnieniem, realnego czasu pracy, pracy w porze nocnej, nadgodzin 50% i 100%, godziny niedzielno świąteczne, czas pracy średniotygodniowy oraz dyżurów 50% i 100%,

Rozliczanie podróży służbowych kierowców podróżujących w ramach przewozów wykonywanych po kraju. W rozliczenie delegacji wchodzi wyliczanie diet oraz ryczałtów za nocleg wg odbytej trasy kierowcy i obowiązujących stawek.

Wynagrodzenia kierowców rozliczane są na podstawie wcześniej sporządzonej Ewidencji Czasu Pracy. Składniki wynagrodzenia rozliczne z ewidencji to nadgodziny, pora nocna, dyżur jak i okresy świąteczne. 

Na podstawie sporządzonej Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy wyliczane są wynagrodzenia z podziałem na kraje. W zależności od czasu przebywania i przewożonych ładunków wyliczane jest wynagrodzenie wynikające z ustalonych stawek minimalnego wynagrodzenia w krajach UE związku z Pakietem Mobilności.

Raporty naruszeń sporządzanie i przygotowanie wg Rozporządzenia WE 561/2006, jakich dopuścił się kierowca. Sporządzenie raportów jak i wskazanie popełnianych błędów wraz z upomnieniem, które kierowca może opisać podając przyczyny naruszenia norm czasu pracy. Raporty przebiegu pojazdów, kontrola ciągłości danych jak i wiele innych.

Umowa o pracę sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa optymalizująca koszty przedsiębiorstwa. Tworzenie regulaminów i obwieszczeń. Kompleksowa usługa w przygotowaniu dokumentacji kierowcy podczas zatrudnienia lub i w trakcie wykonywania pracy. 

JAK ROZLICZAMY KIEROWCÓW ?

Obowiązek prowadzenia Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy –
Kogo dotyczy? Ile zapłacisz za BRAK ?

 

                                                                  Rozliczanie czasu pracy kierowcy
 

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowcy przygotowane przeze mnie jest zgodne z wymogami ITD (Inspekcji Transportu Drogowego) i PIP (Państwowej Inspekcji Pracy). Posiadam wieloletnie doświadczenie, które łączę z wieloletnią praktyką! UoCPK – Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie z art. 25 tejże ustawy dla każdego z kierowców. Czyli właścicieli firm również jeżeli jeżdżą jako kierowcy zawodowi. Ustawa nakłada na przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązek prowadzenia własnej ewidencji czasu pracy tzw. skróconej. Oraz na osoby wykonujące na rzecz pracodawcy przewozy drogowe. Ustawa również nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy, który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Naruszenie w postaci – Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 25 ust. 1 i art. 26d ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy kierowców za każdego kierowcę – wynosi 1000zł. Natomiast – Fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom – wynosi 8000 zł. Ponieważ rozliczanie czasu pracy kierowców łączy ze sobą wiele elementów, które tworzą kompleksową usługę to zapraszam do kontaktu w celu dostosowania rozliczeń do Państwa potrzeb. Każdą ofertę przygotowuję indywidualnie, tak aby odpowiednio dopasować ją do Państwa wymogów i specyfiki pracy kierowców. Dzięki optymalnej dokumentacji przygotowywanej i wprowadzanej w przedsiębiorstwie zabezpieczone są interesy przewoźników drogowych przed roszczeniami ze strony kierowców jak i niekorzystnymi wynikami kontroli.