Szkolenia dla Kierowców i Kadry Zarządzającej

Szkolenia dla kierowców, oraz dla osób zarządzaniem transportem, jak i kadry nadzorującej pracę kierowców, spedytorów czy dyspozytorów. Na życzenie Państwa treść szkolenia dopasowana zostanie do Państwa potrzeb. Indywidualnie ustalana jest forma szkolenia, cena, termin i miejsce szkolenia, uwzględniając wymagania Waszych pracowników. Szkolenia mogą odbywać się w Waszej firmie albo w specjalnie do tego wynajętej sali szkoleniowej – w zależności od potrzeb i ilości uczestników.

Niektórzy kierowcy całą wiedzę na temat czasu pracy czerpią z opowiadań na tzw. „Uniwersytetach Parkingowych” ale i z kursów realizowanych przez innych kierowców na CB radio. Prawdziwą wiedzę jaki rozwiązania praktyczne z zakresu czasu pracy kierowcy, przerw i odpoczynków jak i prawidłowej obsługę tachografów zdobędą jednak dopiero na moim szkoleniu. Zwiększona wiedza na szkoleniu kierowców pozwoli im efektywniej wykorzystywać swój czas pracy oraz zmniejszyć liczbę popełnianych naruszeń. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenia dla kierowców mogą obejmować następujące zagadnienia:

obsługa tachografów cyfrowych i analogowych,

czas pracy kierowcy, czas jazdy, przerw i odpoczynków w teorii i praktyce,

metody prawidłowego mocowania ładunków jak i konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku,

kontrole drogowe: Jak postępować w trakcie kontroli oraz warunki przeprowadzania jak i sankcje przewidziane za stwierdzone naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W ramach mojej oferty szkolenia prowadzę również szkolenia dla kadry kierowniczej oraz osób organizujących pracę kierowców: spedytorów, dyspozytorów. Z doświadczenia wiem, że kierowcy niejednokrotnie posiadają większą wiedzę z zakresu przepisów regulujących transport drogowy jak i czas pracy kierowców od swoich przełożonych. Podczas szkolenia przekażę wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą następujące zagadnienia:

Szkolenia dla przedsiębiorców, osób zarządzających transportem, spedytorów mogą obejmować poniższe zagadnienia:

 prowadzenie dokumentacji firmy przewozowej zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,

 czas pracy kierowców, czas jazdy, przerw i odpoczynków w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców wraz z rozliczaniem czasu pracy i wynagrodzenia wyliczanego z ilości godzin przepracowanych,

warunki transportu drogowego w zależności od przewożonego ładunku,

kontrola w przedsiębiorstwie (prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego).

 

Podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na nurtujące pytania, ponieważ zostaną podane rozwiązania jak w praktyce stosować przepisy związane z transportem drogowym.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę o kontakt. Przygotuję ofertę szkoleniową uwzględniającą Państwa potrzeby i oczekiwania.

 

Zagadnienia szkoleń

 PRZEWOZY DROGOWE:

prawne aspekty regulujące transport drogowy, wyłączenia, kogo dotyczy a kogo nie,

OBSŁUGA TACHOGRAFÓW

prawidłowej obsługa tachografów cyfrowych
i analogowych,

CZAS PRACY, JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKÓW

przepisy regulujące czas pracy kierowców, przerwy i
odpoczynki zgodnie z prawem Krajowym i Unijnym

PRAWA I OBOWIĄZKI

podczas prowadzonych kontroli drogowych jak i kontroli
w siedzibie przedsiębiorcy wykonywanych przez służby kontrolne ITD, PIP,
Policji, Straży Granicznej, Służby Celne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ

kierowcy, zarządzającego transportem oraz
przedsiębiorcy, kto i ile ? może zapłacić za naruszenia określone w załącznikach do ustawy o transporcie
drogowym

 

 

PROFESJONALIZM

Każde zlecenie jest bardzo ważne.
Współpracując ze mną
masz pewność, że zostaniesz obsłużony na najwyższym profesjonalnym poziomie.

DOŚWIADCZENIE

Doskonale wiem, ile stresu przysparza każda
kontrola dlatego dzięki
Doświadczeniu oraz regularnemu poszerzaniu wiedzy mam
pewność, że będą Państwo zadowoleni z świadczonych przeze mnie usług

.