You are currently viewing Długi weekend zakazów, 4 dni Ograniczeń w ruchu

Długi weekend zakazów, 4 dni Ograniczeń w ruchu

Długi weekend zakazów, 4 dni Ograniczeń w ruchu

Długi weekend zakazów w wakacje 2022r. Zakazy dla ciężarówek będą obowiązywały , aż przez 4 dni  wakacji w 2022r. Zakaz będzie obowiązywał dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autokarów, na terenie całej Polski w następujących godzinach:

– od godz. 18:00 do 22:00 – piątek 12.08.2022

– od godz. 08:00 do 22:00 – Sobotę 13.08.2022r

– od godz. 08:00 do 22:00 – Niedzielę 14.08.2022r

– od godz. 08:00 do 22:00 – Poniedziałek 15.08.2022r

Dodatkowy dzień zakazów wynika zarówno ze Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak i Dzień Wojska Polskiego, które wypadają tego samego dnia, w poniedziałek 15 sierpnia 2022.

Jeden taki weekend w wakacje 2022 roku


 Kogo zakaz nie dotyczy, kto może jechać podczas zakazów ?

Wyłączenia do, których przepisy nie mają zastosowania dla pojazdów używanych:

ust.1

1) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

2) do przewozu żywych zwierząt,

3) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

4) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

5) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

6) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

7) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

8) do przewozu lekarstw i środków medycznych,

9) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

10) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

11) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

12) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

13) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

14) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

15) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,

16) w transporcie kombinowanym,

17) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

ust.2

Pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

 1. a) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. b) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

LISTA ARTYKUŁÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 1. Owoce świeże i mrożone.
 2. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 3. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 4. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 5. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
 6. Cukry i wyroby cukiernicze.
 7. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 8. Napoje bezalkoholowe.
 9. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 10. Buraki cukrowe.
 11. Ziemniaki.
 12. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 13. Podłoże uprawowe pieczarek.

Długi weekend zakazów, 4 dni Ograniczeń w ruchu dla ciężarówek – można przeczytać w akcie prawnym – Tekst do POBRANIA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w Polsce.

 

Doradztwo Transportowe Grzegorz Kłusek zajmuję się:

Rozliczaniem Czasu Pracy Kierowców

Rozliczeniem Delegacji – Diet i Ryczałtów za Nocleg w Polsce

Rozliczaniem Wynagrodzeń PL i UE – Płaca sektorowa – Delegowanie

Przygotowaniem Umowy o Pracę dla Kierowcy, Umowy Zlecenia

Prowadzę Szkolenia dla Kierowców – Czas Pracy Przerw i Odpoczynków

Reprezentowaniem Firmy podczas kontroli PIP i/lub ITD

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – CKZ – do licencji międzynarodowej od 2,5 do 3,5 tony i powyżej 3,5 t.

Wypełnianiem Wniosków do: Licencja Krajowa – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Licencja Międzynarodowa,Licencja Międzynarodowa dla Busów od 2,5 do 3,5 t, Świadectwa Kierowcy, Karta Kierowcy, Karta Przedsiębiorstwa

 

Wakacje 2022r zakazy dla ciężarówek – Przemieszczania się dla Transportu #Zakazy #Ruchudlapojazdów #Ciężarówka, #Zakazy poruszania się samochodów ciężarowych, #BRD #zakazjazdyciężarówek Ograniczenia w ruchu w Polsce, #Bezpiecznedrogi, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w Polsce, Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak i Dzień Wojska Polskiego

Dodaj komentarz