You are currently viewing Skuteczne odwołanie do Sądu i Odzyskane pieniądze

Skuteczne odwołanie do Sądu i Odzyskane pieniądze

Skuteczne odwołanie do Sądu i Odzyskane pieniądze

Skuteczne odwołanie do Sądu i Odzyskane pieniądze za nałożoną karę administracyjną przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Po raz kolejny odzyskane pieniądze dla klienta.
Decyzja administracyjna nałożone niesłusznie przez Inspekcję Transportu Drogowego na kwotę 5000 zł za rzekomy brak zezwolenia.
Decyzje została nałożona wskutek niedostosowania przez Państwo Polskie przepisów i dróg krajowych, wojewódzkich, po których poruszał się transport dla pojazdów o nacisku dopuszczalnym dla pojedynczej  osi napędowej  11,5 tony.

Skuteczne odwołanie do Sądu i Odzyskane pieniądze w kwocie 5000 zł wraz z odsetkami do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego wszczął postępowania administracyjne po przeprowadzonej kontroli drogowej. Podczas kontroli drogowej, na której stwierdzono brak zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego w wyniku zważenia pojazdu. Postępowanie zakończyło się nałożeniem kary administracyjnej, decyzji na kwotę  5000zł, Następnie decyzja została utrzymana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego a po kolejny odwołaniu utrzymana w mocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( dalej TSUE) z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie o sygn. C-127/17 o niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony. Rzeczpospolita Polska bezprawnie nakładała kary na przewoźników w przypadku, kiedy rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nie przekraczał 11,5 tony tak jak było to w obydwóch przypadkach.

 

Jako specjalista ds. transportu Grzegorz Kłusek ( a tym samym były krokodyl),  złożyłem wniosek o ponowne wszczęcie postępowania w związku z wyrokiem TSUE. Udało się wznowić postępowanie oraz doprowadzić do uchylenia poprzedzających decyzji i umorzenie postępowania. W zakresie umorzenia nałożonej kary administracyjnej i Sąd  zarządził zapłaconej kary wraz z ustawowymi odsetkami do dnia uprawomocnienia się wyroku.

Skuteczne odwołanie do Sądu i Odzyskane pieniądze  Wyrok

Doradztwo Transportowe Grzegorz Kłusek zajmuję się:

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców

Rozliczenie Delegacji – Diet i Ryczałtów za Nocleg

Rozliczaniem Wynagrodzeń PL i UE

Przygotowaniem Umowy o Pracę dla Kierowcy, Umowy Zlecenia

Prowadzę Szkolenia dla Kierowców – Czas Pracy Przerw i Odpoczynków

Reprezentuję Firmy podczas kontroli PIP i/lub ITD

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – CKZ – do licencji

Wypełnianie Wniosku do: Licencja Krajowa – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Licencja Międzynarodowa, Świadectwa Kierowcy, Karta Kierowcy, Karta Przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz