You are currently viewing Covid-19 FRANCJA – Godzina Policyjna
COVID-19 FRANCJA

Covid-19 FRANCJA – Godzina Policyjna

Covid-19 FRANCJA – Godzina Policyjna

Covid-19 FRANCJA aktualizacja obostrzeń – Informuję, że od 15 grudnia we Francji nie obowiązuje już lock down.
W zamian za to jest wprowadzona godzina policyjna w godzinach 20.00 -6.00.
Restrykcja ta nie obejmuje kierowców w czasie wykonywania przez nich pracy.

W załączeniu nowy Justificatif, do którego posiadania zobowiązany jest kierowca. Jeśli Państwa kierowcy są w trasie, proszę się nie martwić, na pewno posiadają poprzedni justificatif, który jest prawie identyczny, różni się tylko nagłówkiem i na pewno wystarczy do Świąt Bożego Narodzenia.

POPRZEDNIE DO POBRANIA ZAŚWIADCZENIE – —–> JUSTIFICATIF 2020 MACRON FRANCJA ZAŚWIADCZENIE

AKTUALNE DO POBRANIA ZAŚWIADCZENIE  ——> TUTAJ – JUSTIFICATIF 2020 MACRON GODZINA POLICYJNA GRUDZIEŃ

Objaśnienia do wypełnienia dokumentu poniżej.

 

OBJAŚNIENIA JUSTIFICATIF – podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji firmy:

 • Nom et prénom de l’employeur – nazwisko, imię osoby reprezentującej firmę
 • Fonctions : stanowisko
 • Nom : nazwisko kierowcy
 • Prénom : imię kierowcy
 • Date de naissance :data urodzenia
 • Lieu de naissance : miejsce urodzenia
 • Adresse du domicile : adres zamieszkania
 • Nature de l’activité professionnelle : wpisujemy : « chauffeur international»
 • Lieux d’exercice de l’activité professionnelle: wpisujemy « international »
 • Moyen de déplacement : « moyen de transport international »
 • Durée de validité : data ważności dokumentu, można wpisać każdą datę,
 • Nom et cachet l’employeur : pieczątka i podpis pracodawcy
 • Fait à : miejsce wystawienia dokumentu
 • Le : data wystawienia dokumentu

 

Przypominamy o Płacy minimalnej we Francji.

Dekret wprowadził dekret 2016-418 i nowe obowiązki dla zagranicznym firm transportowych oraz francuskich zleceniodawców takich usług oraz przewiduje poważne konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie przyjętych przepisów.
Przepisy te zakładają m.in. wymóg przygotowania dla każdego delegowanego pracownika zaświadczeń o delegowaniu w języku francuskim, powołania swojego przedstawiciela na terenie Francji, jaki obowiązek przechowywania przez przedstawiciela dokumentacji delegowania pracowników dla danej firmy, a przez kierowcę – zaświadczenia oddelegowania oraz umowy o pracę w kabinie pojazdu.
Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczą nie tylko kierowcy, ale także dyrektora (osoby zarządzającej) przedsiębiorstwa delegującego pracownika. Kara może wynieść nawet 500 000 euro.

Czy do Loi Macron zgłaszamy pracowników i zleceniobiorców? 

Wykonując przewozy na terenie Francji objęte obowiązkiem rozliczenia płacy minimalnej, to jest kabotaż oraz przewozy z lub do Francji należy zgłosić pracowników. Jedynie osoby wykonujące transport na samozatrudnieniu nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia. Osoba taka przedstawia dowody na to, że jest samodzielnym podmiotem posiadającym licencję, wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zgłoszenie pracowników nie jest jednoznaczne, że będziemy wykonywać przewozy na terenie Francji. Musimy natomiast przekazać kierowcy indywidualną kartę, na której będzie zapisywał czas pracy we Francji. Zasadnym jest również dokonanie zmian w umowach z kierowcami oraz prowadzenia rejestru oraz rozliczeń pracy we Francji.

Dodaj komentarz