You are currently viewing ODZYSKANE PIENIĄDZE od ITD !
Odzyskane pieniądze

ODZYSKANE PIENIĄDZE od ITD !

ODZYSKANE PIENIĄDZE od ITD !

 

Odzyskane pieniądze od Inspekcji Transportu Drogowego.

Po raz kolejny odzyskaliśmy pieniądze dla naszego klienta.
Dwie decyzje administracyjne nałożone niesłusznie przez Inspekcję Transportu Drogowego na kwotę 5000 zł i 1500 zł za rzekomy brak zezwolenia.
Decyzje zostały nałożone wskutek niedostosowania przez Państwo Polskie przepisów i dróg krajowych, wojewódzkich, po których poruszał się transport dla pojazdów o nacisku dopuszczalnym dla pojedynczej  osi napędowej  11,5 tony.

Odzyskane pieniądze to łączna kwota odzyskana wraz z odsetkami to kwota 8695 zł.

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego wszczął postępowania administracyjne po przeprowadzonej kontroli drogowej. Podczas kontroli drogowej, na której stwierdzono brak zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego w wyniku zważenia pojazdów. Postępowanie zakończyło się nałożeniem dwóch kar administracyjnych, decyzji na kwotę 1500 zł i 5000zł. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( dalej TSUE) z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie o sygn. C-127/17 o niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony. Rzeczpospolita Polska bezprawnie nakładała kary na przewoźników w przypadku, kiedy rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nie przekraczał 11,5 tony tak jak było to w obydwóch przypadkach.

 

Jako specjalista ds. transportu Grzegorz Kłusek ( a tym samym były krokodyl),  złożył wnioski o ponowne wszczęcie postępowania w związku z wyrokiem TSUE. Udało się wznowić postępowanie oraz doprowadzić do uchylenia decyzji i umorzenia postępowania. Oraz w zakresie umorzenia nałożonych kar administracyjnych i wyegzekwowanie zwrotu zapłaconej kary wraz z ustawowymi odsetkami.

Zapłacono 6500 zł odzyskano kwotę 8695 zł.

 

Doradztwo Transportowe Grzegorz Kłusek zajmuję się:

Rozliczaniem Czasu Pracy Kierowców

Rozliczeniem Delegacji – Diet i Ryczałtów za Nocleg

Rozliczaniem Wynagrodzeń PL i UE

Przygotowaniem Umowy o Pracę dla Kierowcy, Umowy Zlecenia

Prowadzę Szkolenia dla Kierowców – Czas Pracy Przerw i Odpoczynków

Reprezentuję Firmy podczas kontroli PIP i/lub ITD

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – CKZ – do licencji

Wypełnianie Wniosku do: Licencja Krajowa – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Licencja Międzynarodowa, Świadectwa Kierowcy, Karta Kierowcy, Karta Przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz