You are currently viewing Licencja dla Busów – Brak Licencji to 12 tys. zł kary i ryzyko utraty dobrej reputacji

Licencja dla Busów – Brak Licencji to 12 tys. zł kary i ryzyko utraty dobrej reputacji

Licencja dla Busów – Brak Licencji to 12 tys. zł kary i ryzyko utraty dobrej reputacji

 Licencja dla Busów obowiązuje od  21 maja 2022r dla firm posiadających potocznie zwane BUSY, zajmujące się przewozem międzynarodowym. Został wprowadzony obowiązek posiadania licencji wspólnotowej na przewóz rzeczy i posiadać wypis dla każdego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i 3,5t. Brak licencji skutkować może karą dla firmy w wysokości nawet 12 tys. za każdy pojazd skontrolowany podczas kontroli drogowej,  oraz narazić się na utratę dobrej reputacji.

12 tys. kary dla przewoźnika podczas kontroli drogowej za brak licencji

Za brak licencji może być nałożona kara na firmę transportową aż 12 tys. zł. Dodatkowo, kary zostaną nałożone na kierowcę oraz osobę zarządzającą transportem.

 – Bardzo wysokie kary mają na celu powstrzymywać nieuczciwych przewoźników od nielegalnych praktyk i wyeliminować szarą strefę z kręgu firm transportowych, oraz ujednolicić dostęp do usług transportowych dla firm „busiarskich”– komentuje Grzegorz Kłusek, wieloletni Specjalista i  Inspektor Transportu Drogowego.

Jeżeli potrzebujesz CKZ lub Licencja dla busów skontaktuj się z nami >KONTAKT<

Co zrobić aby wyrobić i posiadać Licencję na Busy ?


Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5t

Jakie dokumenty są niezbędne do wyrobienia licencji i ile ona kosztuje?

Aby uzyskać licencję międzynarodową dla busów należy posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Zarządzający transportem – oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę jeżeli sam on nie posiada CKZ. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest w moim posiadaniu i możecie Państwo skorzystać z użyczenia w celu wyrobienia licencji międzynarodowej do zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5t, jak również dla pojazdów powyżej 3,5 tony.

Do licencji również potrzebne jest posiadanie Bazy Eksploatacyjnej mieszczącej minimum 1/3 taboru posiadającego w swoim przedsiębiorstwie. Wymóg posiadania również zabezpieczenia finansowego dla pojazdów od 2,5 do 3,5 tony w kwocie 1800€ na pierwszy pojazd, oraz 900€ na każdy kolejny samochód ( takie ubezpieczenie do licencji posiadamy w swojej ofercie). Przedsiębiorca lub właściciele zobowiązani są do przedstawienia aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, który można wyrobić na miejscu w sądzie posiadającym możliwość wystawienia zaświadczenia KRK lub e-KRK, które można wyrobić poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem : https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web – czas oczekiwania około tygodnia. Dołączyć również druk WPCM wraz z informacją o pojazdach zgłaszanych do licencji.  Dla kierowców, którzy są spoza Unii Europejskiej muszą dodatkowo wyrobić świadectwo kierowcy.

 Ile kosztuje licencja międzynarodowa – Licencja dla busów ?

Najmniej przyjemna rzecz jaką trzeba zrobić, to zapłacić za wyrobienie Licencji międzynarodowej oraz wypisów.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi wyrobić zezwolenie, które kosztuje 1.000 zł. Można to załatwić za jednym razem w GITD składając wniosek o Licencja Międzynarodową, na 5 lat to koszt 4.000 zł plus za każdy wypis do pojazdu 440 zł. – potwierdzenie wpłaty również trzeba dołączyć do wniosku. Można wyrobić Licencję międzynarodową na dłuższy okres tj. na 10 lat wtedy koszt jest dwukrotny, analogicznie 8.000 zł za licencję oraz 880 zł za wypis. W zależności od rodzaju pojazdów i/lub ilości wypisów składa się różne wnioski. Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosków o nową licencję, czy też kolejne wypisy, zmianę pojazdu, służę pomocą w tych kwestiach i zapraszam do kontaktu .

Czas oczekiwania na wyrobienie licencji to obecnie 4 – 5 tygodni, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na licencję dla busa w ruchu międzynarodowym, jak również bieżące licencje, które są odnawiane przez przewoźników. Niestety trzeba liczyć się z tym, że czas oczekiwania może ulec wydłużeniu ze względu na niekompletność składanych dokumentów, a z doświadczenia wiemy, że urząd potrafi czepiać się drobnych rzeczy i wzywać przedsiębiorców o uzupełnienie wniosków. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Nowe przepisy mają na celu równy dostęp do rynku transportowego, oraz wyrównanie zasad uczciwej konkurencji jak również wyeliminowanie szarej strefy. Z uwagi na coraz to większą konkurencyjność małych ładunków przewożonych przez busy w stosunku do transportu ciężkiego.

Na tym nie koniec zmian dla busiarzy. Kolejne przepisy związane z wymogiem posiadania tachografów i przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu jazdy przerw i odpoczynków, tak jak dla kierowców ciężarówek zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 roku.

Utrata dobrej reputacji a licencja

Wszystkie firmy, wykonujące transport drogowy podlegają pod kontrolę i weryfikację dobrej reputacji. Większość naruszeń z ustawy o transporcie drogowym nie jest na chwilę obecną skierowana do firm wykonujących transport drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony – busami. Między innymi brak rejestratorów czasu pracy – tachografów – zmniejsza ryzyko utraty dobrej reputacji, natomiast busy będą miały obowiązek posiadać tachografy już od 1 lipca 2026r. Obecnie istnieje jednak konieczność przestrzegania norm czasu pracy rozporządzenia WE 561/2006 Parlamentu Europejskiego, z czym firmy busiarskie obecnie sobie radzą.

Brak wyposażenie kierowcy w wypis z licencji, oraz nieokazanie go podczas kontroli kwalifikuje się jako 1 x BPN – Bardzo Poważne Naruszenie – 3 x BPN w ciągu roku spowoduje wszczęciem postępowania w zakresie utraty dobrej reputacji, co w konsekwencji, może grozić utratą uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, lub części wypisów z licencji.

Obecnie wzrosły też kary za przeładowanie pojazdów od 2,5 tony do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, kara za przeładowanie o ponad 20% to nawet 2.000 zł. Czyli już za przeładowanie busa o DMC 3500 kg o ponad 700 kg.

 

Licencja dla busów przeładowanie

Dodaj komentarz